Стратегије рада са даровитом децом

У свету је одавно прихваћено мишљење да се даљи прогрес у друштву, науци и индустрији не може остварити без освајања и примене нових знања. Због тога је нужно да се свако друштво брине о свима који активно или потенцијално могу пружити натпросечне резултате у делатностима којима се баве.

Циљ регионалног центара за таленте „Михајло Пупин“ у Панчеву је пружање могућности талентованим ученицима да стекну знања у научним областима која могу бити корисна у даљем образовању и која излазе ван оквира редовних школских програма. Документ о стратегији која се примењује у центру се може преузети овде. Рад са даровитим ученицима се организује у виду следећег скупа активности:

 • Сталне школе за даровите ученике који показују таленте и интересовање за научне области.
 • Радионице уз менторски рад са ученицима који раде на пројектима у одређеним научним областима.
 • Организовање стручних екскурзија на којима ученици могу да стекну практична знања.
 • Летње и зимске школе, кампови и колоније.
 • Конкурси и такмичења на којима ученици могу показати и применити стечена знања.

Стална школа за таленте

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ сваке године организује сталну школу која помаже талентованим ученицима да остваре свој пун потенцијал у областима која их занимају. 

За рад у сталној школи центра позивају се ученици који су освојили једно од прва три места на општинским такмичењима у претходној школској години из математике, физике, хемије, биологије, географије или српског језика. Поред ученика који су показали квалитет на такмичењима остављено је школама да се предложе ученици који су можда неправедно изостављени.

Више информација о сталним школама се може наћи на овој страни.

Сталне школе се одржавају за ученике основношколског и средњешколског узраста. Увек постоји могућност отварања одељења непоменутих дисциплина уколико има интересовања ученика.

Радионице и менторски рад са ученицима

Поред сталних школа се организују радионице на којима се уз менторски рад помаже ученицима да се боље упознају са одређеним областима.

На пример, група за креативно програмирање организује радионице на којима ученици уз показне вежбе уче како да дизајнирају и програмирају хардверске система коришћењем Arduino микро-контролера или програмирају апликације помоћу Processing библиотеке.

План је да се са средњошколцима ради путем семинарских радова где ће након састанка са њима бити дефинисане сфере њиховог интересовања и према томе се одредити теме предавања и имена предавача.

Екскурзије

Центар за таленте организује стручне екскурзије, којом приликом ученици обилазе тематски усклађене објекте и институције. Не може се унапред рећи колико ће бити таквих екскурзија током године, јер оне представљају неодвојиви део предавања у сталној школи, према којима се те екскурзије и планирају. Примери екскурзија које су до сада организоване су:

 • Обилазак историјских музеја и објеката од стране групе за историју;
 • Стручни обилазак хидроцентрале Ђердап и Бајина Башта, те термоцентрале Обреновац, (групе за физику 8. разред);
 • Одлазак у  групе за граматику и стилистику српског језика;
 • Обилазак Ботаничке баште Јевремовац (група из биологије);

Посете групе за српски језик 19. априла 2018. Институту за српски језик у Београду и 18. маја 2018. Филолошком факултету

Летње школе, колоније и семинари

Центар за таленте организује летње школе, кампове и колоније на којима стручни сарадници предају у областима од интереса у центру.

Предвиђено је да се из сваке области одрже семинари. Потрудићемо се да то буду најпризнатији ствараоци, научни радници и Универзитески професори.

Обележавање рођендана Михајла Пупина 10.10. биће у оквиру Дана Михала Пупина који је уједно и дан центра за таленте.  Том пригодом ће се доделити награде на претходно расписаном конкусу Есеј о Михајлу Пупину и биће одржана изложба радова ученика са територије општине Панчево са претходне Регионалне смотре.

Наставак семинара НАУКА НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА у сарадњи са Градском библиотеком, која по плану треба да се одржава једанпут месечно.

Важно је напоменути да су све колоније и кампови финансиране од стране града Панчево. Камп у Идвору финансирали су: ЕПС, Покрајински секретаријат за спорт и омладину,  општина Ковачица, град Панчево, Филмски камп финансирао је Покрајински секретаријат за културу и град Панчево.

Такмичења, научне смотре и конкурси

Полазници центра за таленте остварују резултате на такмичењима и научним смотрама. Знања стечена у оквиру сталне/летње школе, менторских радионица и екскурзије омогућавају полазницима центра да постигну боље резултате на такмичењима и смотрама.

Центар организује и учествује на додатним такмичењима из области које су у програму центра, као што су:

 • Такмичење „Пупинов изазов“ на којем ученици показују практична знања примењене физике и електро-технике, дизајна и програмирања хардвера, као и развоја софтверских апликација.
 • Конкурсе из ликовног, књижевног и филмског стваралаштва.

 

Стратегије рада са даровитом децом

У свету је одавно прихваћено мишљење да се даљи прогрес у друштву, науци и индустрији не може остварити без освајања и примене нових знања. Због тога је нужно да се свако друштво брине о свима који активно или потенцијално могу пружити натпросечне резултате у делатностима којима се баве.

Циљ регионалног центара за таленте „Михајло Пупин“ у Панчеву је пружање могућности талентованим ученицима да стекну знања у научним областима која могу бити корисна у даљем образовању и која излазе ван оквира редовних школских програма. Документ о стратегији која се примењује у центру се може преузети овде. Рад са даровитим ученицима се организује у виду следећег скупа активности:

 • Сталне школе за даровите ученике који показују таленте и интересовање за научне области.
 • Радионице уз менторски рад са ученицима који раде на пројектима у одређеним научним областима.
 • Организовање стручних екскурзија на којима ученици могу да стекну практична знања.
 • Летње и зимске школе, кампови и колоније.
 • Конкурси и такмичења на којима ученици могу показати и применити стечена знања.

Стална школа за таленте

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ сваке године организује сталну школу која помаже талентованим ученицима да остваре свој пун потенцијал у областима која их занимају. 

За рад у сталној школи центра позивају се ученици који су освојили једно од прва три места на општинским такмичењима у претходној школској години из математике, физике, хемије, биологије, географије или српског језика. Поред ученика који су показали квалитет на такмичењима остављено је школама да се предложе ученици који су можда неправедно изостављени.

Више информација о сталним школама се може наћи на овој страни.

Сталне школе се одржавају за ученике основношколског и средњешколског узраста. Увек постоји могућност отварања одељења непоменутих дисциплина уколико има интересовања ученика.

Радионице и менторски рад са ученицима

Поред сталних школа се организују радионице на којима се уз менторски рад помаже ученицима да се боље упознају са одређеним областима.

На пример, група за креативно програмирање организује радионице на којима ученици уз показне вежбе уче како да дизајнирају и програмирају хардверске система коришћењем Arduino микро-контролера или програмирају апликације помоћу Processing библиотеке.

План је да се са средњошколцима ради путем семинарских радова где ће након састанка са њима бити дефинисане сфере њиховог интересовања и према томе се одредити теме предавања и имена предавача.

Екскурзије

Центар за таленте организује стручне екскурзије, којом приликом ученици обилазе тематски усклађене објекте и институције. Не може се унапред рећи колико ће бити таквих екскурзија током године, јер оне представљају неодвојиви део предавања у сталној школи, према којима се те екскурзије и планирају. Примери екскурзија које су до сада организоване су:

 • Обилазак историјских музеја и објеката од стране групе за историју;
 • Стручни обилазак хидроцентрале Ђердап и Бајина Башта, те термоцентрале Обреновац, (групе за физику 8. разред);
 • Одлазак у  групе за граматику и стилистику српског језика;
 • Обилазак Ботаничке баште Јевремовац (група из биологије);

Посете групе за српски језик 19. априла 2018. Институту за српски језик у Београду и 18. маја 2018. Филолошком факултету

Летње школе, колоније и семинари

Центар за таленте организује летње школе, кампове и колоније на којима стручни сарадници предају у областима од интереса у центру.

Предвиђено је да се из сваке области одрже семинари. Потрудићемо се да то буду најпризнатији ствараоци, научни радници и Универзитески професори.

Обележавање рођендана Михајла Пупина 10.10. биће у оквиру Дана Михала Пупина који је уједно и дан центра за таленте.  Том пригодом ће се доделити награде на претходно расписаном конкусу Есеј о Михајлу Пупину и биће одржана изложба радова ученика са територије општине Панчево са претходне Регионалне смотре.

Наставак семинара НАУКА НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА у сарадњи са Градском библиотеком, која по плану треба да се одржава једанпут месечно.

Важно је напоменути да су све колоније и кампови финансиране од стране града Панчево. Камп у Идвору финансирали су: ЕПС, Покрајински секретаријат за спорт и омладину,  општина Ковачица, град Панчево, Филмски камп финансирао је Покрајински секретаријат за културу и град Панчево.

Такмичења, научне смотре и конкурси

Полазници центра за таленте остварују резултате на такмичењима и научним смотрама. Знања стечена у оквиру сталне/летње школе, менторских радионица и екскурзије омогућавају полазницима центра да постигну боље резултате на такмичењима и смотрама.

Центар организује и учествује на додатним такмичењима из области које су у програму центра, као што су:

 • Такмичење „Пупинов изазов“ на којем ученици показују практична знања примењене физике и електро-технике, дизајна и програмирања хардвера, као и развоја софтверских апликација.
 • Конкурсе из ликовног, књижевног и филмског стваралаштва.

 

СТРАТЕГИЈЕ РАДА 

 

 Стратегија рада са даровитим ученицима

СМОТРЕ И ТАКМИЧЕЊА 

 Стратегија рада са даровитим ученицима

JAVNE NABAVKE

 

 Стратегија рада са даровитим ученицима
Vrati se na vrh