Зелена острва за чистије Панчево

У циљу успостављања интегралног система управљања комуналнуим чврстим отпадом на територији града панчаве, изграђено је, опремљено и обележено, 20 локација Зелених острва за организовано сакупљање разврстаног комуналног чврстог отпада којим управља ЈКП „Хигијена”, Панчево.

Зелена острва су бетонирани платои са металном-жичаном оградом, и инфо-таблама, опремљена различитим врстама контејнера за смештај у домаћинствима разврстаног комуналног отпада:

  • „мокрог” – мешовитог отпада у металне сиве и пластичне зелене контејнере запремине 1,1м3;
  • „сувог” – амбалажног отпада и то: папир/картон у пластичне плаве контејнере запремине 1,1м3, ПЕТ, пластика, лименке и тетрапак у пластичне жуте контејнере запремине 1,1м3, стаклена амбалажа у зелене „звонасте” контејнере запремине 3,3м3;
  • за збрињавање кабастог отпада који се не одлаже на депонији отворени и затворени метални сиви контејнери запремине 5м3.

Едукативни програм је од стране носиоца пројекта припреман у периоду децембар 2017. – фебруар 2018. године и реализован је у свим школама на територији Панчева, у Градској управи града Панчева, и у Месним заједницама са колективним становањем у периоду март-јун 2018. године.

Грађани су кроз едукативна предавања и медијску кампању , као и путем података на инфо-таблама на Зеленим острвима, упознати са правилним поступањем са врстама отпада из домаћинства, развија се свест и мењају се навике у поступању са отпадом који се смешта на уређена места и у одговарајуће посуде на Зеленим острвима до даљег збрињавања појединих врста отпада од стране овлашћених оператера.

Ученици основних и средњих школа, који су прошли кроз вршњачку едукацију, постају промотери за промену навија и правилно поступање са отпадом.

Реализацијом пројекта завршена је изградња и опремање 20 локација Зелених острва, уз 27 едукација и промотивних активност, што обезбеђује услове да грађани испуњавају законске обавезе као „произвођачи отпада” и хигијенско и естетско сакупљање комуналног чврстог отпада у циљу збрињавања компонената отпада из домаћинства на прописани начин.

Јованка Дакић, ментор групе за Зажштиту животне средине

Зелена острва за чистије Панчево

У циљу успостављања интегралног система управљања комуналнуим чврстим отпадом на територији града панчаве, изграђено је, опремљено и обележено, 20 локација Зелених острва за организовано сакупљање разврстаног комуналног чврстог отпада којим управља ЈКП „Хигијена”, Панчево.

Зелена острва су бетонирани платои са металном-жичаном оградом, и инфо-таблама, опремљена различитим врстама контејнера за смештај у домаћинствима разврстаног комуналног отпада:

  • „мокрог” – мешовитог отпада у металне сиве и пластичне зелене контејнере запремине 1,1м3;
  • „сувог” – амбалажног отпада и то: папир/картон у пластичне плаве контејнере запремине 1,1м3, ПЕТ, пластика, лименке и тетрапак у пластичне жуте контејнере запремине 1,1м3, стаклена амбалажа у зелене „звонасте” контејнере запремине 3,3м3;
  • за збрињавање кабастог отпада који се не одлаже на депонији отворени и затворени метални сиви контејнери запремине 5м3.

Едукативни програм је од стране носиоца пројекта припреман у периоду децембар 2017. – фебруар 2018. године и реализован је у свим школама на територији Панчева, у Градској управи града Панчева, и у Месним заједницама са колективним становањем у периоду март-јун 2018. године.

Грађани су кроз едукативна предавања и медијску кампању , као и путем података на инфо-таблама на Зеленим острвима, упознати са правилним поступањем са врстама отпада из домаћинства, развија се свест и мењају се навике у поступању са отпадом који се смешта на уређена места и у одговарајуће посуде на Зеленим острвима до даљег збрињавања појединих врста отпада од стране овлашћених оператера.

Ученици основних и средњих школа, који су прошли кроз вршњачку едукацију, постају промотери за промену навија и правилно поступање са отпадом.

Реализацијом пројекта завршена је изградња и опремање 20 локација Зелених острва, уз 27 едукација и промотивних активност, што обезбеђује услове да грађани испуњавају законске обавезе као „произвођачи отпада” и хигијенско и естетско сакупљање комуналног чврстог отпада у циљу збрињавања компонената отпада из домаћинства на прописани начин.

Јованка Дакић, ментор групе за Зажштиту животне средине

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

Vrati se na vrh