Представници РЦТ „Михајло Пупин” на 6. МГ купу

На 6. међународном такмичењу за ученике узраста до 16 година из области математике, физике и програмирања од 25. до 30. јуна 2018. године учествовало је 27 екипа из 11 земаља.

Зелена острва за чистије Панчево

У циљу успостављања интегралног система управљања комуналнуим чврстим отпадом на територији града панчаве, изграђено је, опремљено и обележено, 20 локација Зелених острва за организовано сакупљање разврстаног комуналног чврстог отпада којим управља ЈКП „Хигијена”, Панчево.

Зелена острва су бетонирани платои са металном-жичаном оградом, и инфо-таблама, опремљена различитим врстама контејнера за смештај у домаћинствима разврстаног комуналног отпада:

Светосавска здравица

У петак, 27. јануара, за школску славу Свети Сава, у просторијама РЦТ "Михајло Пупин" одржана је "Светосавска здравица". Присутни су били чланови Управног одбора, најуспешнији матуранти, полазници РЦТ „Михајло Пупин“ и њихови професори из центра за таленте, као и донатори и помагачи Центра за таленте.

Учешће полазника групе за биологијум, РЦТ „Михајло Пупин”, на манифестацији „Ноћ музеја”

Захваљујући успостављеној сарадњи са Центром за промоцију науке, преко др. Тање Аднађевић (руководилац Центра за програмске активности при Центру за промоцију науке), група за биологију Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” учествовала је на научним радионицама под називом „Молекули које једемо”, у Институту Серванес, 19.05.2018. године, а у оквиру манифестације „Ноћ музеја”. Организоване радионице биле су затвореног типа.

Представници РЦТ „Михајло Пупин” на 6. МГ купу

На 6. међународном такмичењу за ученике узраста до 16 година из области математике, физике и програмирања од 25. до 30. јуна 2018. године учествовало је 27 екипа из 11 земаља.

Зелена острва за чистије Панчево

У циљу успостављања интегралног система управљања комуналнуим чврстим отпадом на територији града панчаве, изграђено је, опремљено и обележено, 20 локација Зелених острва за организовано сакупљање разврстаног комуналног чврстог отпада којим управља ЈКП „Хигијена”, Панчево.

Зелена острва су бетонирани платои са металном-жичаном оградом, и инфо-таблама, опремљена различитим врстама контејнера за смештај у домаћинствима разврстаног комуналног отпада:

Светосавска здравица

У петак, 27. јануара, за школску славу Свети Сава, у просторијама РЦТ "Михајло Пупин" одржана је "Светосавска здравица". Присутни су били чланови Управног одбора, најуспешнији матуранти, полазници РЦТ „Михајло Пупин“ и њихови професори из центра за таленте, као и донатори и помагачи Центра за таленте.

Учешће полазника групе за биологијум, РЦТ „Михајло Пупин”, на манифестацији „Ноћ музеја”

Захваљујући успостављеној сарадњи са Центром за промоцију науке, преко др. Тање Аднађевић (руководилац Центра за програмске активности при Центру за промоцију науке), група за биологију Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” учествовала је на научним радионицама под називом „Молекули које једемо”, у Институту Серванес, 19.05.2018. године, а у оквиру манифестације „Ноћ музеја”. Организоване радионице биле су затвореног типа.

Vrati se na vrh