САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА КОНКУРСА ЗА 16. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА, У ОРГАНИЗАЦИЈИ РЦТ „МИХАЈЛО ПУПИН”, ЗА 2019. ГОДИНУ

 Комплетан документ можете преузети овде: Резултати.

          Након читања свих приспелих радова на књижевни конкурс РЦТ „Михајло Пупин”, жири у саставу Јасмина Врбавац (председник), Милош К. Илић и Вуле Журић, одржао је завршну седницу у четвртак 16.05.2019. године, на којој су разматрани радови ученика из најужег избора за доделу признања. После кратког и садржајног већања, жири је донео једногласне одлуке и издвојионајуспелије радове следећих ученика и ученица:

          Основна школа:

 1. Aња Вејновић, осми разред ОШ „Бранко Радичевић” из Шида;
 2. Давид Коларић, пети разред ОШ „Вук Караџић” из Адашеваца;
 3. Марко Радичевић, седми разред ОШ „Старина Новак” из Београда;
 4. Даница Радисављевић, шести разред ОШ „Ђура Јакшић” из Јелашнице;
 5. Исидора Цветић, осми разред ОШ „Алекса Шантић” из Сечња.

          (Редослед је састављен по азбучном реду!)

 

Средња школа

 1. Лазар Букумировић, „Прва крагујевачка гимназија” из Крагујевца;
 2. Богдан Влајић, први разред, Математичка гимназија из Београда;
 3. Павле Зељић, Гимназије „Вук Караџић” из Лознице;
 4. Мина Тодоровић, Гимназија „Патријарх Павле”из Београда;
 5. Стефан Тошић, Машинско-електротехничка школаиз Параћина.

 

(Редослед је састављен по азбучном реду!)

 

Радова: 688

Школа: 121

САОПШТЕЊЕ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА О РАДОВИМА

 

ВУЛЕ ЖУРИЋ

            У самој сржи идеје оснивања Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” стоји дубоко визионарска и хуманистичка идеја стварања услова у којима ће они најмлађи даровити појединци пронаћи свој стваралачки пут освајања слободе. А те слободе без уметничког стваралаштва нема. Књижевни и ликовни конкурси за све заинтересоване надарене основце и средњошколце које је Центар до сада расписивао на регионалном нивоу овога пута су добили републички формат. Отуда је на књижевни конкурс приспело таман толико песама и прича из целе Србије да чланови трочланог жирија осете ону лепу, благу вртоглавицу која настаје услед изобиља лепог. Када се ниво одушевљења масовношћу одзива стабилизовао, ваљало је отиснути се у препознавање оног најбољег, или још боље рећи – оног најперспективнијег. Јер, наш посао није био да међу стотинама текстова најмлађих аутора пронађемо песму или причу неког будућег нобеловца, већ да издвојимо оне основце и средњошколце у чијој се реченици, стиху, речи, па негде чак и у запети, препознаје непоколебљива решеност да се проговори сопственим гласом. Зато још једном ваља напоменути да су победници овог конкурса ама баш сви његови учесници, те да су они ђаци који ће на свечаности у Галерији РТС-а, средином јуна као награду примити вредне књиге само изабрани представници тог шароликог и бодрог мноштва које је и на овом конкурсу још једном потврдило окрепљујућу снагу веселе младости.

 

ЈАСМИНА ВРБАВАЦ

            Рембојеса 19 година објавиосвоју прву збирку поезије и уписао се у историју.Чињеница да млади пишу и поред тога што се верује да интересовање за књижевност сплашњава, и да ће неки од њих заиста сутра већ објавити своје прве песме, приче или романе, нешто је што охрабрује и изазива осмех налицу.Осмех је тим шири када се схвате размере конкурса и број младих који је послао своје радове, као и број наставника и професора који их подстиче и подржава. И пре свега, има разумевања за читав спектар стилских и жанровских различитости. Јасно је, наконпрочитанихрадова, дани у тематском, ни у стилскомсмислу, невладабилокојаврстаунисоности и модекојабиовебудућемладеписцеспутавала и кресалаимкрила.Онисузаинтересованизапоезију и прозуподједнако, многисувећовладали и везаним и слободнимстихом, а у прозиширокимспектромнаративнихстратегија, оддневничкогреализмадожанровскефантастике.Препознајусетуутицајипрочитанелектире, али и сасвимособениизборидасекаокњижевнипрециодаберу и оникојизаводе и подстичуизсферафилозофије, историје… Дагодинепонекадништанезначе (као у случајуРембоа), сведоче и оникојисунеочекиванозрелерадовенаписали и у млађимразредима, као и онистаријикојисутематскијошувек у светудетињства.Ништаодтогаипакнијебилопресуднодасеодаберууправоовинаграђенирадови.Пресвега, преднамасуоникојисусесвојимталентом и страшћузаписањенаметнули, а немасумњедајеограничавајућибројод 5 награђених, некеодтакође одличнихрадоваоставиоизвансписка.Тимјерадостзаонекојисуовогапутаизабранивећа, а јачије и ветар у леђа којисможелелидаовимнашимодлукама, снажнозадува.

 

МИЛОШ К. ИЛИЋ

            Наконкурс РЦТ „МихајлоПупин”увекпристигнемноголитерарнихрадовакојисереткокадодвајајуодтеме и идејешколскихсастава.

            Жирисеувектрудидамеђутимпричама и песмаманеприлазикаонечемусазадатомтемом, већда у њимапрепознајенештоштоимастваралачкеенергије у себи; нештоштојесте (илиштобиузврломалополирањалакомоглодапостане)уметничкодело.

            Награђенирадовипокушавајудапремостечестонаметнуте и јошчешћекопираненормекојесемогупрепознати у толикимрадовимаизшколскихвежбанки и свезака.

            Некиодњихто, наравно, раденатајначинштотемом и идејомпоказујударазмишљајуизванстандарднихоквира и такоскрећусадобраноутабанестазе, покушавајућидаговоре о нечемуштоније у школскомплану и програму.

            Показалоседатаквеприче и песмеобавезно и посвојојформиквалитативноодскачуоддругихрадова.

            Овоједесеторомладихљудикојиимајуштадакажу и поседујуоруђеузпомоћкојегћеторећи–сопственијезик.

            Надамседаћенаставитиданегујустрастпрематомјезику, књижевности и писању.

 

 

САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА КОНКУРСА ЗА 16. КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА, У ОРГАНИЗАЦИЈИ РЦТ „МИХАЈЛО ПУПИН”, ЗА 2019. ГОДИНУ

 Комплетан документ можете преузети овде: Резултати.

          Након читања свих приспелих радова на књижевни конкурс РЦТ „Михајло Пупин”, жири у саставу Јасмина Врбавац (председник), Милош К. Илић и Вуле Журић, одржао је завршну седницу у четвртак 16.05.2019. године, на којој су разматрани радови ученика из најужег избора за доделу признања. После кратког и садржајног већања, жири је донео једногласне одлуке и издвојионајуспелије радове следећих ученика и ученица:

          Основна школа:

 1. Aња Вејновић, осми разред ОШ „Бранко Радичевић” из Шида;
 2. Давид Коларић, пети разред ОШ „Вук Караџић” из Адашеваца;
 3. Марко Радичевић, седми разред ОШ „Старина Новак” из Београда;
 4. Даница Радисављевић, шести разред ОШ „Ђура Јакшић” из Јелашнице;
 5. Исидора Цветић, осми разред ОШ „Алекса Шантић” из Сечња.

          (Редослед је састављен по азбучном реду!)

 

Средња школа

 1. Лазар Букумировић, „Прва крагујевачка гимназија” из Крагујевца;
 2. Богдан Влајић, први разред, Математичка гимназија из Београда;
 3. Павле Зељић, Гимназије „Вук Караџић” из Лознице;
 4. Мина Тодоровић, Гимназија „Патријарх Павле”из Београда;
 5. Стефан Тошић, Машинско-електротехничка школаиз Параћина.

 

(Редослед је састављен по азбучном реду!)

 

Радова: 688

Школа: 121

САОПШТЕЊЕ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА О РАДОВИМА

 

ВУЛЕ ЖУРИЋ

            У самој сржи идеје оснивања Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” стоји дубоко визионарска и хуманистичка идеја стварања услова у којима ће они најмлађи даровити појединци пронаћи свој стваралачки пут освајања слободе. А те слободе без уметничког стваралаштва нема. Књижевни и ликовни конкурси за све заинтересоване надарене основце и средњошколце које је Центар до сада расписивао на регионалном нивоу овога пута су добили републички формат. Отуда је на књижевни конкурс приспело таман толико песама и прича из целе Србије да чланови трочланог жирија осете ону лепу, благу вртоглавицу која настаје услед изобиља лепог. Када се ниво одушевљења масовношћу одзива стабилизовао, ваљало је отиснути се у препознавање оног најбољег, или још боље рећи – оног најперспективнијег. Јер, наш посао није био да међу стотинама текстова најмлађих аутора пронађемо песму или причу неког будућег нобеловца, већ да издвојимо оне основце и средњошколце у чијој се реченици, стиху, речи, па негде чак и у запети, препознаје непоколебљива решеност да се проговори сопственим гласом. Зато још једном ваља напоменути да су победници овог конкурса ама баш сви његови учесници, те да су они ђаци који ће на свечаности у Галерији РТС-а, средином јуна као награду примити вредне књиге само изабрани представници тог шароликог и бодрог мноштва које је и на овом конкурсу још једном потврдило окрепљујућу снагу веселе младости.

 

ЈАСМИНА ВРБАВАЦ

            Рембојеса 19 година објавиосвоју прву збирку поезије и уписао се у историју.Чињеница да млади пишу и поред тога што се верује да интересовање за књижевност сплашњава, и да ће неки од њих заиста сутра већ објавити своје прве песме, приче или романе, нешто је што охрабрује и изазива осмех налицу.Осмех је тим шири када се схвате размере конкурса и број младих који је послао своје радове, као и број наставника и професора који их подстиче и подржава. И пре свега, има разумевања за читав спектар стилских и жанровских различитости. Јасно је, наконпрочитанихрадова, дани у тематском, ни у стилскомсмислу, невладабилокојаврстаунисоности и модекојабиовебудућемладеписцеспутавала и кресалаимкрила.Онисузаинтересованизапоезију и прозуподједнако, многисувећовладали и везаним и слободнимстихом, а у прозиширокимспектромнаративнихстратегија, оддневничкогреализмадожанровскефантастике.Препознајусетуутицајипрочитанелектире, али и сасвимособениизборидасекаокњижевнипрециодаберу и оникојизаводе и подстичуизсферафилозофије, историје… Дагодинепонекадништанезначе (као у случајуРембоа), сведоче и оникојисунеочекиванозрелерадовенаписали и у млађимразредима, као и онистаријикојисутематскијошувек у светудетињства.Ништаодтогаипакнијебилопресуднодасеодаберууправоовинаграђенирадови.Пресвега, преднамасуоникојисусесвојимталентом и страшћузаписањенаметнули, а немасумњедајеограничавајућибројод 5 награђених, некеодтакође одличнихрадоваоставиоизвансписка.Тимјерадостзаонекојисуовогапутаизабранивећа, а јачије и ветар у леђа којисможелелидаовимнашимодлукама, снажнозадува.

 

МИЛОШ К. ИЛИЋ

            Наконкурс РЦТ „МихајлоПупин”увекпристигнемноголитерарнихрадовакојисереткокадодвајајуодтеме и идејешколскихсастава.

            Жирисеувектрудидамеђутимпричама и песмаманеприлазикаонечемусазадатомтемом, већда у њимапрепознајенештоштоимастваралачкеенергије у себи; нештоштојесте (илиштобиузврломалополирањалакомоглодапостане)уметничкодело.

            Награђенирадовипокушавајудапремостечестонаметнуте и јошчешћекопираненормекојесемогупрепознати у толикимрадовимаизшколскихвежбанки и свезака.

            Некиодњихто, наравно, раденатајначинштотемом и идејомпоказујударазмишљајуизванстандарднихоквира и такоскрећусадобраноутабанестазе, покушавајућидаговоре о нечемуштоније у школскомплану и програму.

            Показалоседатаквеприче и песмеобавезно и посвојојформиквалитативноодскачуоддругихрадова.

            Овоједесеторомладихљудикојиимајуштадакажу и поседујуоруђеузпомоћкојегћеторећи–сопственијезик.

            Надамседаћенаставитиданегујустрастпрематомјезику, књижевности и писању.

 

 

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

Vrati se na vrh