Simulacije u fizici pomoću programskog jezika Java

 

Cilj kursa je da učenici nauče osnove programskog jezika Java kroz primere iz fizike. U uvodnom predavanju biće predstavljeni: plan za programski jezik Java, važnost i uloga kompjutera u fizici, priroda kompjuterskih simulacija.

Za deset dana kursa biće 7 važnih tema iz oblasti Jave, koje će da prate odgovarajući primeri iz fizike. Pre podne biće teorijska nastava gde će se Java učiti kroz primere iz fizike, a popodne će biti radionice, na kojima će đaci primenjivati stečeno znanje za rešavanje kompleksnijih zadataka.

 

 

 

U kursu kombinovaće se teme objektno-orjentisanog programiranja sa fizikom. Cilj rada neće biti samo da se napravi novi kurs kompjuterske fizike za programski jezik javu, nego da se napravi sinteza kompjuterske fizike, kompjuterske nauke i fizike, tako da učenicima stečeno znanje bude korisno u njihovim istraživanjima i da im omogući pravljenje sopstvenih simulacija. Da bi se ova ideja realizovala koristiće se „Open Source Physics“ (OSP) framework: http://www.opensourcephysics.org koji je napisan u Javi. (OSP ima bogatu biblioteku gotovih simulacija koje mogu biti korisne đacima za lakše učenje i dublje shvatanje fizičkih zakona, a đacima koji znaju osnove java programskog jezika omogućuje brz i efikasan način kreiranja sopstvenih simulacija.)

 

 

Za naprednije đake jedan od ciljeva biće ovladavanje alatima OSP radi kreiranja sopstvenih simulacija.

Jedno od naučno-popularnih predvanja će biti predstavljanje projekta HYPATIA, obrazovnog projekta iz fizike elementarnih čestica. Više informacija na sajtu: http://hypatia.phys.uoa.gr/

Gostujući profesor na Kampu biće prof. dr Ivan Aničin koji će u dva dana održati odgovarajuća predavanja o strukturi materije. Potvrdu o učešću dao je i Dušan Vudragović, istraživač saradnik iz Labaratorije za primenu računara u nauci, Instituta za fiziku u Beogradu.

Osim redovne nastave kamp će biti obogaćen predavanjima gostujućih profesora sa naših univerziteta.

Teme koje će se obraditi:

1. Uvod u javu

2. Klase i metode sa primerima jednodimenzionalnog kretanja

3. Nasleđivanje, apstraktne klase i interfejsi sa primerima iz fizike vezanim za drugi Njutnov zakon.

4. Ulaz izlaz: Razvoj grafičkog interfejsa u Javi, događaji

5. Kretanje u jednoj dimenziji, nizovi

6. Oscilacije i animacije, procesi (tredovi) u Javi

7. Dvodimenziono kretanje, trajektorije, matrice

 

Učenici će sa kroz radionicu baviti rešavanjem fizičkih zadataka uz pomoć programskog jezika Java.

 

Simulacije u fizici pomoću programskog jezika Java

 

Cilj kursa je da učenici nauče osnove programskog jezika Java kroz primere iz fizike. U uvodnom predavanju biće predstavljeni: plan za programski jezik Java, važnost i uloga kompjutera u fizici, priroda kompjuterskih simulacija.

Za deset dana kursa biće 7 važnih tema iz oblasti Jave, koje će da prate odgovarajući primeri iz fizike. Pre podne biće teorijska nastava gde će se Java učiti kroz primere iz fizike, a popodne će biti radionice, na kojima će đaci primenjivati stečeno znanje za rešavanje kompleksnijih zadataka.

 

 

 

U kursu kombinovaće se teme objektno-orjentisanog programiranja sa fizikom. Cilj rada neće biti samo da se napravi novi kurs kompjuterske fizike za programski jezik javu, nego da se napravi sinteza kompjuterske fizike, kompjuterske nauke i fizike, tako da učenicima stečeno znanje bude korisno u njihovim istraživanjima i da im omogući pravljenje sopstvenih simulacija. Da bi se ova ideja realizovala koristiće se „Open Source Physics“ (OSP) framework: http://www.opensourcephysics.org koji je napisan u Javi. (OSP ima bogatu biblioteku gotovih simulacija koje mogu biti korisne đacima za lakše učenje i dublje shvatanje fizičkih zakona, a đacima koji znaju osnove java programskog jezika omogućuje brz i efikasan način kreiranja sopstvenih simulacija.)

 

 

Za naprednije đake jedan od ciljeva biće ovladavanje alatima OSP radi kreiranja sopstvenih simulacija.

Jedno od naučno-popularnih predvanja će biti predstavljanje projekta HYPATIA, obrazovnog projekta iz fizike elementarnih čestica. Više informacija na sajtu: http://hypatia.phys.uoa.gr/

Gostujući profesor na Kampu biće prof. dr Ivan Aničin koji će u dva dana održati odgovarajuća predavanja o strukturi materije. Potvrdu o učešću dao je i Dušan Vudragović, istraživač saradnik iz Labaratorije za primenu računara u nauci, Instituta za fiziku u Beogradu.

Osim redovne nastave kamp će biti obogaćen predavanjima gostujućih profesora sa naših univerziteta.

Teme koje će se obraditi:

1. Uvod u javu

2. Klase i metode sa primerima jednodimenzionalnog kretanja

3. Nasleđivanje, apstraktne klase i interfejsi sa primerima iz fizike vezanim za drugi Njutnov zakon.

4. Ulaz izlaz: Razvoj grafičkog interfejsa u Javi, događaji

5. Kretanje u jednoj dimenziji, nizovi

6. Oscilacije i animacije, procesi (tredovi) u Javi

7. Dvodimenziono kretanje, trajektorije, matrice

 

Učenici će sa kroz radionicu baviti rešavanjem fizičkih zadataka uz pomoć programskog jezika Java.

 

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

Vrati se na vrh