О РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА ТАЛЕНТЕ МИХАЈЛО ПУПИН

 

Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева основан је децембра 1998. године. Суоснивачи Центра су СО Панчево и Републички центар за таленте. Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева  се налази у систему Регионалних центара за таленте Републике Србије. Рад центра је подржан од републичких министарстава: Министарство за образовање и спорт, Министарство за науку и технологију; као и од Српске Акадамије наука и уметности. Оснивачка права над Републичким центром за таленте и системом регионалних центара има Министарство за образовање и спорт Републике Србије.

У школској 2001/02. годину наставу у стaлној школи Центра је држало 26 предавача у 11 дисциплина и она се одлжавала на истим локацијама као и претходне школске године. Опет су организоване радне ескурзије, одржана је Друга филмска колонија, на Републичкој смотри радова у Кладову је учествовало 18 ученика из регије Банат и освојене су: 1 прва, 7 других и 3 треће награде као и два специјална признања за оргиналан и квалитетан рад. Поред учешћа ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел у Омољици филмска група са филмом Хотел Агнозија на 35. фестивалу непрофесионалног видео стваралаштва Војводине, септембра 2001. године, добија специјалну награду За нове снаге. Центар је основан с идејом  да се на организован начин поведе рачуна о ученицима са посебним потребама који се истичу у интелектуалном квалитету и креативности и чија  потреба за сазнањем превазилази садржаје који им се нуде у школама.
Прве активности центра су започете априла 2000. године тестирањем ученика на територији општине Панчево. Тестирања су завршена с јесени исте године а прва предавања у сталној школи Центра су почела пролећа 2001. године. 
Наставу је држало 23 предавача у 11 дисциплина, а њу је похађало око 200 ученика. Настава се одржавала на Београдском универзитету, у панчевачким школама, студију Ивана Ракиџића, Дому омладине. Организовано је неколико радних ескурзија, Прва филмска колонија Делиблатски песак, почело се са учешћем на првим фестивалима и Смотрама. 
Почетком јесени 2001. године тестирани су нови ученици, који су се прикључили активностима онима који су остали у Центру од претходне године. Делатностима Центра су прикључени и ученици који  нису тестирани али су резултатима у ваннаставној активности верификовали сопствени квалитет.

Октобра месеца теститају се нови ученици који се прикључују раду Центра. У школској 2002/03. години у сталној школи Центра ради 28 предавача у 11 дисциплина и 30 ментора који са најквалитетнијим ученицима раде на писању радова. Предавања се одржавају на Београдском универзитету, Машинској школи, о.ш. Исидора Секулић, Студио Чарли, Дом омладине.

 

Новембра 2002. године излазе први књижевни и ликовни конкурси у оквиру регије Банат за основношколске и средњешколске ученике. Одзив је био преко 800 радова у обе области. Априла 2003. године покренут је часопис Пупин, који постаје јавно гласило Центра и у коме ученици које окупља Центар објављују радове и репрезентују области свог интересовања. Организовано је неколико радних ескурзија, Трећа филмска колонија учествовали смо опет ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел. На 45. Републичкој смотри радова ученика Србије у Кладову, Регионални центар за таленте Михајло Пупин је представљало 30 ученика. Освојено је: 7 првих награда, 5 других награда, 3 треће награде и 6 специјалних награда за оргиналан и квалитетан рад.
Школска 2003/ 04. година стартовала је са потешкоћама. Због недостатка средстава нису тестирани ученици јер је дефинисан рад, који је усвојен од стране Управног одбора, да се због дуговања предавачима од претходне школске године не држи стална школа него да се активности Центра реализују путем семинара и менторства.
На конкурсу из ликовног и књижевног стваралаштва, новембра 2003. године, је учествовало око 1400 ученика из основних и средњих школа Баната. Конкурс је прерастао у Другу Регионалну смотру уметничког стваралаштва ученика Баната. Поред књижевних и ликовнох дела били су заступљени филм и фотографија.
У децембру 2003. изашао је двоброј часописа Пупин.

 

 

О РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА ТАЛЕНТЕ МИХАЈЛО ПУПИН

 

Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева основан је децембра 1998. године. Суоснивачи Центра су СО Панчево и Републички центар за таленте. Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева  се налази у систему Регионалних центара за таленте Републике Србије. Рад центра је подржан од републичких министарстава: Министарство за образовање и спорт, Министарство за науку и технологију; као и од Српске Акадамије наука и уметности. Оснивачка права над Републичким центром за таленте и системом регионалних центара има Министарство за образовање и спорт Републике Србије.

У школској 2001/02. годину наставу у стaлној школи Центра је држало 26 предавача у 11 дисциплина и она се одлжавала на истим локацијама као и претходне школске године. Опет су организоване радне ескурзије, одржана је Друга филмска колонија, на Републичкој смотри радова у Кладову је учествовало 18 ученика из регије Банат и освојене су: 1 прва, 7 других и 3 треће награде као и два специјална признања за оргиналан и квалитетан рад. Поред учешћа ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел у Омољици филмска група са филмом Хотел Агнозија на 35. фестивалу непрофесионалног видео стваралаштва Војводине, септембра 2001. године, добија специјалну награду За нове снаге. Центар је основан с идејом  да се на организован начин поведе рачуна о ученицима са посебним потребама који се истичу у интелектуалном квалитету и креативности и чија  потреба за сазнањем превазилази садржаје који им се нуде у школама.
Прве активности центра су започете априла 2000. године тестирањем ученика на територији општине Панчево. Тестирања су завршена с јесени исте године а прва предавања у сталној школи Центра су почела пролећа 2001. године. 
Наставу је држало 23 предавача у 11 дисциплина, а њу је похађало око 200 ученика. Настава се одржавала на Београдском универзитету, у панчевачким школама, студију Ивана Ракиџића, Дому омладине. Организовано је неколико радних ескурзија, Прва филмска колонија Делиблатски песак, почело се са учешћем на првим фестивалима и Смотрама. 
Почетком јесени 2001. године тестирани су нови ученици, који су се прикључили активностима онима који су остали у Центру од претходне године. Делатностима Центра су прикључени и ученици који  нису тестирани али су резултатима у ваннаставној активности верификовали сопствени квалитет.

Октобра месеца теститају се нови ученици који се прикључују раду Центра. У школској 2002/03. години у сталној школи Центра ради 28 предавача у 11 дисциплина и 30 ментора који са најквалитетнијим ученицима раде на писању радова. Предавања се одржавају на Београдском универзитету, Машинској школи, о.ш. Исидора Секулић, Студио Чарли, Дом омладине.

 

Новембра 2002. године излазе први књижевни и ликовни конкурси у оквиру регије Банат за основношколске и средњешколске ученике. Одзив је био преко 800 радова у обе области. Априла 2003. године покренут је часопис Пупин, који постаје јавно гласило Центра и у коме ученици које окупља Центар објављују радове и репрезентују области свог интересовања. Организовано је неколико радних ескурзија, Трећа филмска колонија учествовали смо опет ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел. На 45. Републичкој смотри радова ученика Србије у Кладову, Регионални центар за таленте Михајло Пупин је представљало 30 ученика. Освојено је: 7 првих награда, 5 других награда, 3 треће награде и 6 специјалних награда за оргиналан и квалитетан рад.
Школска 2003/ 04. година стартовала је са потешкоћама. Због недостатка средстава нису тестирани ученици јер је дефинисан рад, који је усвојен од стране Управног одбора, да се због дуговања предавачима од претходне школске године не држи стална школа него да се активности Центра реализују путем семинара и менторства.
На конкурсу из ликовног и књижевног стваралаштва, новембра 2003. године, је учествовало око 1400 ученика из основних и средњих школа Баната. Конкурс је прерастао у Другу Регионалну смотру уметничког стваралаштва ученика Баната. Поред књижевних и ликовнох дела били су заступљени филм и фотографија.
У децембру 2003. изашао је двоброј часописа Пупин.

 

Vrati se na vrh